Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Lp Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Termin składania ofert
1 1/ZP/RCB/2020 poniżej 139 000 euro Główny kod CPV: 48820000-2
Dodatkowe kody CPV:
30233000-1
30213100-6
48000000-8
72611000-6
31224810-3
31210000-1
32420000-3
32422000-7
30213200-7
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania – części 1-8 przetarg nieograniczony do 20 listopada 2020 r. do godz. 9:00
2 2/PU/RCB/2020 670 tys. zł 73110000-6
75241000-7
80000000-4
Opracowania metodyki oceny ryzyka oraz analizy usług i procesów realizowanych przez operatorów IK przetarg ograniczony do 29.01.2021 do godz. 10.00
do góry