Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Aktualnie znajdujesz się na:

Status prawny

1) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest państwową jednostką budżetową powołaną na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),

2) Na czele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa stoi dyrektor, który na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów,

3) Zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - zgodnie z art.10 ust.3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), powoływani są i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek dyrektora Centrum.

Metadane

Data publikacji : 01.07.2009
Data modyfikacji : 19.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogdan Jakubik
Osoba udostępniająca informację:
Bogdan Jakubik
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Wysocka

Opcje strony

do góry