Biuletyn Informacji Publicznej Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych - Majątek - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Ostatnia aktualizacja strony: 20.09.2017, 12:29

Majątek

Piątek, 21 sierpnia 2009

Wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest jednostką budżetową. Swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu państwa: wg ustawy budżetowej na 2013 rok  z  dnia 25 stycznia 2013 r.  (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169) w części 42 - Sprawy wewnętrzne, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe.
Siedziba RCB mieści się w części kompleksu budynków KPRM przy Al. Ujazdowskich 5  w Warszawie, użytkowanej na podstawie umowy w sprawie udostępnienia powierzchni w budynku KPRM i sposobu rozliczania kosztów jego użytkowania.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zarządza majątkiem Skarbu Państwa, według poniższego zestawienia:
 

Grupa wg KŚT
Środki trwałe
Pozostałe środki trwałe
Wartości niematerialne
i prawne
Wartość w zł
Wartość w zł
Wartość w zł
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
2 060 775,50
0,00
0,00
Urządzenia techniczne
438 308,30
0,00
0,00
Środki transportu
259 913,50
0,00
0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
109 698,77
0,00
0,00
Sprzęt łączności
0,00
130 286,11
0,00
Meble i dywany
0,00
504 546,60
0,00
Sprzęt informatyczny
0,00
257 302,59
0,00
Sprzęt kulturalno-oświatowy
0,00
49 981,00
0,00
Sprzęt gospodarstwa domowego
0,00
9 063,99
0,00
Sprzęt zakwaterowania
0,00
41 550,86
0,00
Sprzęt biurowy
0,00
68 678,42
0,00
Zbiory biblioteczne 0,00 16 240,71 0,00
Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
417 823,05,17
       

 

 

 Stan na dzień 31.12.2013 r.

Metadane

Data publikacji 21.08.2009
Data modyfikacji 03.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wioleta Graboś
Osoba udostępniająca informację:
Bogdan Jakubik
Osoba modyfikująca informację:
Bogdan Jakubik
©1998-2017 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL