Biuletyn Informacji Publicznej NIK Wystąpienie Pokontrolne - Dokumenty - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Ostatnia aktualizacja strony: 05.12.2017, 15:10

Dokumenty

Piątek, 15 lipca 2011

NIK Wystąpienie Pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa kontrolę wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Kontrolą objęto okres od 22 sierpnia 2007 r. (tj. od wejścia w życie ustawy o zarządzaniu kryzysowym) do dnia zakończenia czynności kontrolnych tj. do 30 listopada 2010 r.

pobierz dokument

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 15.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Zasadzińska-Baraniewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Zasadzińska-Baraniewska
Osoba modyfikująca informację:
©1998-2018 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL