Sobota, 28 maja 2016
ostatnia aktualizacja serwisu: 06.05.2016 o godzinie 09:36
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Biulertyn Informacji Publicznej - BIP - BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Do podstawowych zadań RCB należy dokonywanie pełnej analizy zagrożeń, w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych" funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od partnerów międzynarodowych. Ponadto do zadań RCB należy opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych, a także koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach.
Pozostałe zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to:

  • stworzenia katalogu zagrożeń,
  • monitorowanie zagrożeń w kraju i poza jego granicami,
  • uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym,
  • realizacja zadań planistycznych i programowych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej,
  • nadzór nad spójnością procedur reagowania kryzysowego,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  • współpraca międzynarodowa, szczególnie z NATO i UE w ramach zarządzania kryzysowego.

RCB zapewnia również prezesowi Rady Ministrów, Radzie Ministrów oraz Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego niezbędne wsparcie w procesie podejmowania decyzji szeroko rozumianego bezpieczeństwa, poprzez dostarczania merytorycznych opracowań i analiz.

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Al. Ujazdowskie 5
00 - 583 Warszawa 
  
Tel/fax (+48 22) 2365 975
e-mail: poczta@rcb.gov.pl 
www.rcb.gov.pl

 

STATYSTYKI
247.583
SZEROKOŚĆ STRONY
©1998-2016 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL